دهلیز آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شیار دهلیزی-بطنی راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دریچه ی آئورت


Aortic valve:
Is a valve in the human heart between the left ventricle and the aorta

:دریچه ی آئورت
نام دریچه ای در قلب انسان که مابین بطن چپ و شریان آئورت قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *