پریکارد
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ورید آزیگوس
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ورید براکیوسفالیک


Brachiocephalic vein:
Is a vein that returns oxygen-depleted blood from the upper limbs, neck and head to the heart

:ورید براکیوسفالیک
وریدی است که خون کم اکسیژن را از اندام های فوقانی، گردن و سر به سمت قلب هدایت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *