ورید براکیوسفالیک
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ورید همی آزیگوس
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ورید آزیگوس


Azygos vein:
Is a vein running up the side of the thoracic vertebral column draining itself towards the superior vena cava

:ورید آزیگوس
سیاهرگی است که در کنار مهره های سینه ای صعود می کند و به درون بزرگ سیاهرگ فوقانی تخلیه می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *