ورید آزیگوس
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ورید همی آزیگوس فرعی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ورید همی آزیگوس


Hemiazygos vein:
Is a vein running superiorly in the lower thoracic region, just to the left side of the vertebral column

:ورید همی آزیگوس
وریدی است که در قسمت تحتانی قفسه سینه در سمت چپ ستون مهره ها قرار داشته و به سمت بالا حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *