ورید همی آزیگوس
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آئورت صعودی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ورید همی آزیگوس فرعی


Accessory hemiazygos vein:
Is a vein on the left side of the vertebral column that generally drains the fifth through eighth intercostal spaces on the left side of the body

:ورید همی آزیگوس فرعی
سیاهرگی است که در سمت چپ ستون مهره ای حرکت کرده و معمولا خون فضاهای بین دنده ای پنجم تا هشتم سمت چپ را جمع آوری می
کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *