لوب های ریه ی راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شیارعرضی
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

لوب های ریه ی چپ


The lobes of the left lung:
The left lung has just one fissure, oblique fissure, which separates the lung into two lobes: superior and inferior

:لوب های ریه ی چپ
ریه چپ فقط یک شیار مایل دارد که ریه چپ را به دو لوب فوقانی و تحتانی تقسیم می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *