لوب های ریه ی چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شیار مایل
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

شیارعرضی


Transverse fissure:
Is a unilateral structure in the right lung that separates the right middle lobe from the right upper lobe

:شیار عرضی
ساختاری یک طرفه ای در ریه ی راست است که لوب فوقانی ریه راست را از لوب میانی آن جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *