رباط شریانی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شریان پریکاردیوفرنیک
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان ساب کلاوین راست


Right subclavian artery:
Arises from the brachiocephalic artery

:شریان ساب کلاوین راست
از شریان براکیوسفالیک منشعب می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *