سوراخ بین بطنی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
بطن چهارم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بطن سومThird ventricle :

The median unpaired ventricle of the brain bounded by parts of the telencephalon and diencephalon

: بطن سوم

بطن منفردی در خط وسط مغز است که توسط بخش‌هایی از تلانسفال و دیانسفال احاطه‌ شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *