عصب نازوسیلیاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غضروف اپی گلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غضروف تیروئید

Thyroid cartilage :
The chief cartilage of the larynx that consists of two broad lamellae joined at an angle that forms the Adam’s apple

:غضروف تیروئید
غضروف اصلی حنجره که از ۲ صفحه که در زاویه ای به نام سیب آدم به هم متصل می شوند تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *