تکمه زوائد عرضی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زوائد مفصلی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سوراخ عرضی


Transverse foramen :
The transverse processes of the cervical vertebrae are each pierced by the foramen transversarium

:سوراخ عرضی
زوائد عرضی هر یک از مهره های گردنی توسط سوراخ عرضی سوراخ شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *