هیاتوس ساکرال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ستیغ ساکرال میانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال عرضی


Transverse ridges of sacrum :
The middle part of the iliac surface of the pelvic is crossed by four transverse ridges which separate the surface into five segments

:ستیغ ساکرال عرضی
در بخش میانی سطح ایلیاک استخوان ساکروم چهار ستیغ عرضی وجود دارد که این سطح را به پنج قسمت تقسیم می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *