تیغه انتهایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
رابط هابنولار
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

توبر سینرومTuber cinereum :

An eminence of gray matter which lies on the lower surface of the brain between the optic tracts and in front of the mammillary bodies

:توبر سینروم

برجستگی از ماده خاکستری که در سطح زیرین مغز بین ترکت بینایی و جلوی اجسام پستانی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *