ماده خاکستری نخاع
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
ستون خاکستری خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ماده سفید نخاع


White matter:
Is a part of the brain and spinal cord that contains the fiber tracts of neuronal axons in the central nervous system

:ماده سفید
قسمتی از مغز و طناب نخاعی است که شامل رشته های آکسون های عصبی در سیستم عصبی مرکزی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *