عضله اینترترانسورسوس
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
ماده سفید نخاع
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ماده خاکستری نخاع


Gray matter:
Is a part of the brain and spinal cord that contains the neuronal cell bodies of the central nervous system

:ماده خاکستری
قسمتی از مغز و طناب نخاع است که شامل جسم سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *