آستریون
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
مفصل گیجگاهی-فک تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

قوس گونه ای

قوس گونه ای


Zygomatic arch:
The arch formed by the temporal process of the zygomatic bone that joins the zygomatic process of the temporal bone

قوس گونه ای:

قوسی که از اتصال زائده ی گیجگاهی استخوان گونه ای با زائده ی گونه ای استخوان گیجگاهی به وجود می آید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *