پتریون
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
قوس گونه ای
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

آستریون

آستریون


Asterion:
A craniometric point in the region of the posterolateral (mastoid) fontanelle, at the junction of the lambdoid, occipitomastoid, and parietomastoid sutures

آستریون:

نقطه ی جهت اندازه گیری جمجمه در ناحیه ی فونتانل خلفی خارجی(ماستوئید) می باشد که در محل اتصال شیار های لامبدوئید، اکسی پیتوماستوئید و پاریتوماستوئید واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *