حفره ی ثنایائی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
بریدگی بینی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زائده ی گونه ای فک فوقانی

زائده ی گونه ای فک بالا


Zygomatic process of maxilla:
A rough triangular eminence, situated at the angle of separation of the anterior, zygomatic, and orbital surfaces

زائده ی گونه ای فک فوقانی:

یک برجستگی مثلثی شکل برجسته که در مرز بین سطوح قدامی، گونه ای و کاسه ی چشمی استخوان گونه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *