زائده ی گونه ای فک فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
خار بینی قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

بریدگی بینی

شکاف بینی


Nasal notch:
The rough surface on the anterior lower border of the frontal bone between the orbits which articulates with the nasal bones and the maxillae

بریدگی بینی:

سطح ناصاف بر قسمت قدامی کنار تحتانی استخوان پیشانی که بین کاسه چشم های دو طرف قرار داشته و با استخوان های بینی و فک بالا مفصل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *