عضله گونه ای کوچک
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله خندان
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گونه ای بزرگ
Zygomatic major muscle :

:عضله گونه ای بزرگ

Origin: Anterior of zygomatic bone

مبدا: قدام استخوان گونه

Insertion: Each angle of the mouth

انتها: گوشه دهان

Innervation: Buccal branches of the facial nerve

عصب دهی: شاخه های بوکال عصب صورتی

Function: Draws angle of mouth upward and laterally

عملکرد: گوشه ی دهان را به بالا و خارج می کشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *