عضله گونه ای بزرگ
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله خندانRisorius muscle :

:عضله خندان

Origin: Parotid fascia

مبدا: فاسیای پاروتید

Insertion: Each angle of the mouth

انتها: گوشه دهان

Innervation: Buccal branch of the facial nerve

عصب دهی: شاخه ی بوکال عصب صورتی

Function: Draws back angle of mouth

عملکرد: گوشه ی دهان را به عقب می کشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *