عضله دلتوئید
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله بالابرنده کتف
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله ذوزنقه ای


Trapezius muscle :

:عضله ذوزنقه ای

Origin: The occipital bone, the ligamentum nuchae, and the spinous processes of C7–T12

مبداء:استخوان پس سری، رباط پس گردنی و زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا دوازدهم سینه ای

Insertion:Lateral part of clavicle, acromion and the scapula spine

انتها:بخش خارجی ترقوه، آکرومیون و خار کتف

innervation: Motor innervation is from the accessory nerve. It also receives proprioceptor fibers from C3 and C4 spinal nerves

عصب دهی:عصب حرکتی آن عصب اکسسوری است. این عضله الیاف پروپریوسپتیو را از اعصاب سوم و چهارم گردنی دریافت می کند

Function:The upper fibers of the trapezius elevate the scapula and rotates it during abduction of the arm. The middle fibers retract the scapula and the lower fibers pull the scapula inferiorly

عملکرد:الیاف فوقانی تراپزیوس کتف را بالا برده و در طی دور کردن بازو کتف را می چرخانند. الیاف میانی کتف را به عقب می کشانند و الیاف تحتانی کتف را پایین می کشانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *