ناودان میانی قدامی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
زیتون بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان قدامی طرفی


Anterolateral sulcus:

Sulcus on the side of the medulla oblongata which the rootlets of cranial nerve XII emerge from this sulcus

:ناودان قدامی طرفی

شیاری در طرفین بصل النخاع که ریشه های عصب ۱۲ مغزی از این شیار خارج می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *