ناودان قدامی طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب اکولوموتور
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

زیتون بصل النخاعOlive of medulla:

Located on the ventral surface of the medulla oblongata , lateral to the medullary pyramids

:زیتون بصل النخاع

در سطح قدامی بصل النخاع و در خارج هرم های نخاعی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *