زیتون بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب سه قلو
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب اکولوموتور


Oculomotor nerve (CN III):

Is the third cranial nerve originates from the third nerve nucleus at the level of the superior colliculus in the midbrain. It provides motor and parasympathetic innervation to some of the structures within the bony orbit

:عصب اکولوموتور

سومین عصب مغزی است که از هسته عصب سوم در سطح کالیکولوس فوقانی مغز میانی منشا می گیرد. این عصب حرکت و پاراسمپاتیک بعضی از ساختارهای کاسه چشم را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *