۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ مگنوم

Foramen magnum: The opening in the skull through which the spinal cord passes to become the medulla oblongata سوراخ مگنوم: دهانه ای در جمجمه که طناب […]
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ پاره

Foramen lacerum (between the sphenoid, apex of petrous temporal and basilar part of occipital): An irregular aperture on the lower surface of the skull bounded by […]
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ اسپاینوزوم

Foramen spinosum: An aperture in the greater wing of the sphenoid that gives passage to the middle meningeal artery سوراخ اسپاینوزوم: روزنه ای در بال بزرگ […]
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ بیضی

Foramen ovale: Is a foramen in the greater wing of the sphenoid bone that is posterolateral to the foramen rotundum and anteromedial to the foramen spinosum. […]
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ روتاندوم

Foramen rotundum: A circular aperture in the anterior and medial part of the greater wing of the sphenoid that gives passage to the maxillary nerve سوراخ […]
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

صفحه ی غربالی

Nunc felis. Curabitur ac ipsum. Pellentesque nibh ultricies est. Maecenas consequat, augue a venenatis risus. Ut id mollis vel, lacinia quam. Praesent blandit malesuada. Suspendisse commodo