ناودان برای سینوس عرضی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ستیغ پس سری داخلی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

کلیووس

کلیووس


Clivus:
The smooth sloping surface on the upper posterior part of the body of the sphenoid bone supporting the pons and the basilar artery

کلیووس:

سطح شیب دار صاف بر بخش خلفی فوقانی تنه استخوان اسفنوئید که پل مغزی و شریان بازیلار را حمایت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *