غضروف هرمی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله تیروآریتنوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غضروف شاخی


Corniculate cartilage:
Two small conical nodules consisting of elastic cartilage, which articulate with the summits of the arytenoid cartilages

:غضروف شاخی
دو عدد برآمدگی مخروطی شکل از جنس غضروف الاستیک که با نوک غضروف های آریتنوئید مفصل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *