دیواره ی بین دهلیزی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دریچه ی سه لتی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دهانه ی سینوس کرونری


Coronary sinus:
It returns blood from the substance of the heart and is protected by a semicircular valve, the valve of the coronary sinus

:دهانه ی سینوس کرونری
خون را از بافت قلب بازمیگرداند و توسط دریچه ای نیم دایره ای بنام دریچه ی سینوس کرونری محافظت می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *