سینوس کرونری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دهانه ی سینوس کرونری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دیواره ی بین دهلیزی


Interatrial septum:
Is the wall of tissue that separates the right and left atria of the heart

:دیواره ی بین دهلیزی
دیواره ای بافتی است که دهلیز های راست و چپ قلب را از هم جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *