دهانه بزرگ سیاهرگ تحتانی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دیواره ی بین دهلیزی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

سینوس کرونری


Coronary sinus:
Is a collection of veins joined together to form a large vessel that collects blood from the heart muscle

:سینوس کرونری
وریدهای مختلف به هم متصل شده تا برای جمع آوری خون عضله قلب یک ورید بزرگ را ایجاد کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *