لیمبوس حفره ی بیضی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
سینوس کرونری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دهانه بزرگ سیاهرگ تحتانی


Opening of IVC:
The orifice of the IVC is directed upward and backward, and guarded by a rudimentary valve, the valve of the inferior vena cava

:دهانه بزرگ سیاهرگ تحتانی
جهت دهانه بزرگ سیاهرگ تحتانی به سمت بالا و خلف قرار داشته و توسط یه دریچه ی ابتدایی موسوم به دریچه ی بزرگ سیاهرگ تحتانی حمایت می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *