غضروف انگشتری
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غضروف هرمی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غضروف میخی


Cuneiform cartilage :
Two small, elongated pieces of yellow elastic cartilage, placed one on either side, in the aryepiglottic fold.

:غضروف میخی
دو غضروف کوچک از جنس غضروف ارتجاعی زرد رنگ که در چین آری اپیگلوتیک در هر طرف قرار گرفته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *