شاخه نزولی شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان گلوتئال فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان زانویی نزولی


Descending genicular artery:
Arises from the femoral artery just before it passes through the adductor hiatus

:شریان زانویی نزولی
این شریان از شریان رانی قبل از عبور از ادکتور هیاتوس جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *