شریان زانویی نزولی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان گلوتئال تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان گلوتئال فوقانیSuperior gluteal artery:
Is the largest branch of the internal iliac artery, and appears to be the continuation of the posterior division of that vessel. It is a short artery which runs backward between the lumbosacral trunk and the first sacral nerve

:شریان گلوتئال فوقانی
بزرگترین شاخه شریان ایلیاک داخلی است و ادامه انشعاب خلفی آن است. این شریان کوتاه بین تنه لومبوساکرال و اولین عصب خاجی به خلف حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *