شریان گلوتئال فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان پوپلیته آل
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان گلوتئال تحتانیInferior gluteal artery:
Is a branch of the anterior trunk of the internal iliac artery. It passes downward between the second and the third sacral segments on the sacral plexus

:شریان گلوتئال تحتانی
شاخه ای از تنه قدامی شریان ایلیاک داخلی است. این شریان از بین اعصاب ساکرال دوم و سوم به سمت پایین حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *