شریان گلوتئال تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان زانویی فوقانی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان پوپلیته آل

Popliteal artery:
Is a deeply placed continuation of the femoral artery after it passes through the adductor hiatus

:شریان پوپلیته آل
ادامه شریان رانی بعد از عبور از ادکتور هیاتوس می باشد که به صورت عمقی قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *