عضله تیروهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله استایلوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله دیگاستریک

Digastric muscle :

:عضله دیگاستریک

Origin:

Anterior belly: Digasteric fossa (mandible)

Posterior belly: Mastoid notch of temporal bone

:مبدا

بطن قدامی: حفره دیگاستریک

بطن خلفی: بریدگی ماستوئید استخوان گیجگاهی

Insertion: Intermediate tendon (hyoid bone)

انتها: تاندون واسطه (استخوان هایوئید)

Innervation:

Anterior belly: Mylohyoid nerve (mandibular division of the trigeminal nerve)

Posterior belly: Facial nerve

:عصب دهی

بطن قدامی: عصب مایلوهیوئید (بخش مندیبولار عصب تریژمینال)

بطن خلفی: عصب صورتی

Functions: Opens the jaw when the masseter and temporalis are relaxed

عملکرد ها: فک تحتانی را هنگامی که عضله ی ماضغه و گیجگاهی در حال استراحت هستند، باز می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *