عضله دیگاستریک
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله مایلوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله استایلوهایوئیدStylohoid muscle :

:عضله استایلوهایوئید

Origin: Styloid process of temporal bone

مبدا: زائده استایلوئید استخوان گیجگاهی

Insertion: Greater cornu of hyoid bone

انتها: شاخ بزرگ استخوان هایوئید

Innervation: Facial nerve

عصب دهی: عصب صورتی

Functions: Elevate the hyoid during swallowing

عملکرد: هایوئید را در حین بلع بالا می برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *