شریان پلانتار خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان سیرکومفلکس ایلیاک سطحی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان پشت پایی


Dorsalispedis artery (dorsal artery of foot):
It arises at the anterior aspect of the ankle joint and is a continuation of the anterior tibial artery

:شریان پشت پایی
در قسمت قدام مفصل مچ پا قرار داشته و ادامه شریان تیبیال قدامی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *