عضله کشنده کام نرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
کام نرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

اپیگلوتEpiglottis :
A leaf-shaped plate of elastic fibrocartilage at the root of the tongue, which serves as a valve over the superior aperture of the larynx

: اپیگلوت
یک صفحه ی برگی شکل از جنس غضروف رشته ای الاستیک در ریشه زبان که به عنوان یک دریچه روی دهانه ی فوقانی حنجره عمل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *