عضله بالابرنده کام نرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
اپیگلوت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله کشنده کام نرم


Tensor veli palatini muscle :

:عضله کشنده کام نرم

Origin: Scaphoid fossa, spine of sphenoid bone and cartilage of auditory tube

مبدا: حفره ی اسکافوئید، خار استخوان اسفنوئید و غضروف لوله ی شنوایی

Insertion: Palatine aponeurosis

انتها: آپونوروز کام

Innervation: Nerve to medial pterygoid muscle

عصب دهی: عصب برای عضله ی پتریگوئید داخلی

Function: Tenses the palatine aponeurosis and opens the opening of the auditory tube during swallowing which allows equalisation of pressure between the middle ear and pharynx

عملکرد: آپونوروز کام را می کشد و دهانه ی لوله ی شنوایی را حین بلعیدن باز می کند و باعث یکسان شدن فشار بین گوش میانی و حلق می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *