اپیگلوت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
چین کامی حلقی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

کام نرم


Soft palate :
The fold at the back of the hard palate that partially separates the mouth from the pharynx

:کام نرم
چینی در عقب کام سخت که تا حدودی دهان را از حلق جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *