ورید پوپلیتئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

ورید ایلیاک خارجی


External iliac vein:
Is a large vein that connect the femoral vein to the common iliac vein. It is the continuation of the femoral vein as it passes upward behind the inguinal ligament

:ورید ایلیاک خارجی
ورید بزرگی است که ورید رانی را به ورید ایلیاک مشترک متصل می کند. این ورید ادامه ورید فمورال است و از پشت رباط اینگوینال به بالا حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *