عضله جنیوهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضله ی طولی تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله جنیوگلوسوسGenioglossus muscle :

:عضله جنیوگلوسوس

Origin: Superior mental spine

مبدا: خار های چانه ای فوقانی

Insertion: Entire tongue mass and body of the hyoid bone

انتها: زبان و تنه ی استخوان هیوئید

Innervation: Hypoglossal nerve

عصب دهی: عصب هیپوگلوسال

Function: Protracts and depresses the tongue

عملکرد: زبان را جلو و پایین می کشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *