عضله ی مایلوهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضله جنیوگلوسوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله جنیوهیوئیدGeniohyoid muscle :

:عضله جنیوهیوئید

Origin: Inferior mental spine

مبدا: خارهای چانه ای تحتانی

Insertion: Anterior border of the hyoid body

انتها: کنار قدامی استخوان هیوئید

Innervation: Hypoglossal nerve

عصب دهی: عصب هیپوگلوسال

Function: Carry upward and forward the tongue, and depressing the mandible

عملکرد: زبان را به سمت بالا و جلو می کشد و فک پایین را به سمت پایین می آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *