عضله مایلوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضلات اسکالن
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله جنیوهایوئید


Geniohyoid muscle :

:عضله بالابرنده کتف

Origin: Inferior mental spine of mandible bone

مبدا: خار چانه ای تحتانی استخوان فک تحتانی

Insertion: Hyoid bone

انتها: استخوان هایوئید

Innervation: C1

C1: عصب دهی

Functions: Carry hyoid upward during deglutition and carry tongue upward during deglutition

عملکرد: بالا بردن هایوئید در حین بلع و بالا بردن زبان درحین بلع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *