عضله جنیوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله اسپلنیوس کپیتیس
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضلات اسکالن

Anterior Scalene muscle:

:عضله اسکالن قدامی

Origin: Anterior tubercles of the transverse processes of the third, fourth, fifth, and sixth cervical vertebrae

مبدا: توبرکل قدامی زائده عرضی مهره های گردنی سوم و چهارم و پنجم و ششم

Insertion: ۱st rib

انتها: دنده اول

Innervation: Anterior branches of the Cervical nerves 5 to 7

عصب دهی: شاخه های قدامی اعصاب گردنی ۵ تا ۷

Function: Elevate the 1st rib and are accessory muscles of respiration

عملکرد: دنده اول را بالا می برد و عضلات فرعی دم هستندMiddle Scalene muscle:

:عضله اسکالن میانی

Origin: Posterior tubercles of the transverse processes of cervical vertebrae 2 to 7

مبدا: توبرکل خلفی زائده عرضی مهره های گردنی ۲ تا ۷

Insertion: Superior surface of the 1st rib, posterior to the subclavian groove

انتها: سطح فوقانی دنده اول، خلف ناودان ساب کلاوین

Innervation: Cervical nerves 3, 4 and 5

عصب دهی: اعصاب گردنی ۳، ۴ و ۵

Function: Accessory muscle of inspiration, cervical side flexor and rotator

عملکرد: عضله فرعی دم، خم کننده جانبی گردن، چرخاننده گردنPosterior Scalene muscle:

:عضله اسکالن خلفی

Origin: Posterior tubercles of the transverse processes of cervical vertebrae 4 to 6

مبدا: توبرکل خلفی زائده عرضی مهره های گردنی ۴ تا ۶

Insertion: Anterior surface of the 2nd rib

انتها: سطح قدامی دنده دوم

Innervation: Branches of the ventral rami of cervical spinal nerves C6 to 8

عصب دهی: شاخه های راموس قدامی اعصاب نخاع گردنی ششم تا هشتم گردنی

Function: Accessory muscle of inspiration, cervical side flexor and rotator

عملکرد: عضله فرعی دم، خم کننده جانبی گردن، چرخاننده گردن

2 دیدگاه ها

  1. ممنون از مقاله خوبتون

  2. Mohaded گفت:

    سلام بسیار عالی متشکرم????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *