عضلات اسکالن
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله بالابرنده کتف
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله اسپلنیوس کپیتیسSplenius capitis muscle :

:عضله اسپلنیوس کپیتیس

Origin: Nuchal ligament and spinus process of C7-T3

مبدا: رباط پس گردنی و زائده خاری مهره های هفتم گردنی تا سوم سینه ای

Insertion: Mastoid process of temporal bone and Occipital bone

انتها: زائده ماستوئید استخوان گیجگاهی و استخوان پس سری

Innervation: Posterior ramus of spinal nerves C3 and C4

عصب دهی: شاخ خلفی اعصاب نخاعی سوم و چهارم گردنی

Functions: Extend the head, rotate the head and laterally flex the head

عملکرد: اکستنسیون سر، چرخاندن سر و خم کردن سر به یک طرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *