عصب پس سری کوچک
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب تروکلئار
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پس سری بزرگ


Greater occipital nerve :
Arises from between the first and second cervical vertebrae, along with the lesser occipital nerve and innervates the scalp at the top of the head, over the ear and over the parotid glands

:عصب پس سری بزرگ
از حدفاصل بین مهره های گردنی اول و دوم همراه با عصب پس سری کوچک منشا می گیرد و به پوست سقف سر، روی گوش و روی غده پاروتید عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *